Top

Home

Welkom op de website van Stichting Jaëzer.


Wij trachten met de informatie op deze website uw interesse te wekken voor het werk wat onze mensen verrichten in het binnen en buitenland. Neem eens een kijkje binnen de bovenstaande rubrieken en neem eventueel contact met ons op wanneer u meer wilt weten over de onderwerpen.


Visie

  • Handelen naar het woord van God. In Jacobus 1 vers 27 staat dat wij moeten omzien naar weduwen en wezen. Daarnaast worden wij o.a. opgeroepen tot naastenliefde. Op basis hiervan willen wij hulp bieden aan mensen in nood, in de ruimste zin des woord. Hierbij denken wij aan weduwen, wezen, minderbedeelden, thuislozen, daklozen, jongeren, bejaarden enz.
Doel
  • Het daadwerkelijk toevoegen van waarde in mensenlevens. Mensen die geen kansen meer hebben, een nieuwe kans bieden. Mensen die zichzelf niet kunnen redden, onderwijzen en begeleiden naar zelfredzaamheid. Met deze ontplooide initiatieven een bijdrage leveren aan een betere samenleving. 

De hulp die Stichting Jaëzer biedt richt zich niet alleen op Nederland, maar reikt ook ver over de grenzen.